LYNHSA

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Lynhsa là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra uy tín tại Việt Nam. Công ty tập trung chủ lực vào nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra theo quy trình khép kín. Chúng tôi tự hào đem lại nguồn sản phẩm chất lượng cao và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của Châu Âu.

    ĐẶT THỜI GIAN TƯ VẤN