Điều khoản dịch vụ

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Điều khoản được xây dựng nhằm thiết lập thỏa thuận rõ ràng giữa người dùng và công ty. Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

  1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
  2. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
  3. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Quyền và trách nhiệm của bạn (người sử dụng)

  1. Sau khi sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến chúng tôi, dịch vụ cụ thể đã sử dụng hoặc các sản phẩm hay dịch vụ khác.
  2. Đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của chúng tôi; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của chúng tôi.
  3. Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
  4. Nếu bạn thắc mắc với bất kỳ thông tin nào trên Website thì có thể liên lạc với chúng tôi thông qua các phương thức liên lạc.